Kontaktujte dealera

Vyberte prodejce


Souhlasím se zasíláním marketingových informací, včetně obchodních informací o produktech a službách Renault prostřednictvím vybraných komunikačních kanálů.:

Správci osobních údajů uvedených ve formuláři jsou Renault Česká republika, a.s. se sídlem IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 a vámi zvolený prodejce uvedený v kontaktním formuláři. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů na osobniudaje@renault.cz, a to ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem Vašeho kontaktování iniciovaného vyplněním a odesláním formuláře, jakož i za účelem zahájení přípravných činností k uzavření smlouvy (servisní smlouvy nebo kupní smlouvy). Právním základem pro takové zpracování je výkon oprávněného zájmu správce v souvislosti s předsmluvní činností (čl. 6 odst. 1 písm. f v souv. s čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 EU ze dne 27. dubna 2016, dále jen: „GDPR"), kde oprávněným zájmem je odpověď na kontaktování iniciované vyplněním a odesláním formuláře. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro plnění výše uvedených účelů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro vyřízeni vašeho požadavku a předložení obchodní nabídky. Údaje budou poskytnuty zpracovatelům na náš pokyn, ale pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění výše uvedeného účelu: subjektům poskytujícím v náš prospěch služby IT, marketingovým agenturám, přičemž takové subjekty zpracovávají údaje na základě smluv uzavřených se správci a výhradně v souladu s pokyny správců. Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo žádat o opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a o výmaz osobních údajů. Bezpečnost vašich údajů je pro nás prioritou, ale domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125).