Informace o zpracování osobních údajů

Správci osobních údajů uvedených ve formuláři jsou Renault Česká republika, a.s. se sídlem IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 a Vámi zvolený prodejce uvedený v kontaktním formuláři. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů, obraťte se prosím na našeho inspektora ochrany údajů (IOÚ). Je k dispozici na e-mailové adrese renault.iod@renault.com.pl, a to ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem reagování na váš kontakt iniciovaný vyplněním a odesláním formuláře, jakož i za účelem zahájení přípravných činností k uzavření smlouvy, jejíž stranou se můžete stát (servisní smlouva nebo kupní smlouva). Právním základem pro takové zpracování je výkon odůvodněného zájmu správce v souvislosti s činnostmi podnikanými před uzavřením smlouvy, jejíž stranou se můžete stát (čl. 6 odst. 1 písm. f v souv. s čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 EU ze dne 27. dubna 2016, dále jen: „GDPR“), kde oprávněným zájmem je odpověď na kontakt iniciovaný vyplněním a odesláním formuláře. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro plnění výše uvedených cílů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro vyřízeni vašeho dotazu a předložení obchodní nabídky. Údaje budou poskytnuty zpracovatelům na náš pokyn, ale pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění výše uvedeného účelu: subjektům poskytujícím v náš prospěch služby IT, marketingovým agenturám, přičemž takové subjekty zpracovávají údaje na základě smluv uzavřených se správci a výhradně v souladu s pokyny správců. Máte právo požádat o přístup k údajům, opravu, výmaz, přenesení nebo omezení jejich zpracování a podat námitku proti zpracování osobních údajů. Pro výkon jednoho z vašich práv, se prosím obraťte přímo na kteréhokoli správce nebo na inspektora ochrany údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše. Bezpečnost vašich údajů je pro nás prioritou, ale pokud se budete domnívat, že při zpracování vašich osobních údajů porušujeme předpisy GDPR, máte právo podat stížnost k předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů.