Servisní smlouvy

Servisní smlouvy jsou šité na míru vašim potřebám a vašemu vozu. Zajistěte svému vozu péči a kvalitní servis za pevné a neměnné ceny.Vyberte si z naší nabídky a jezděte v klidu.

slas

Výhody servisních smluv

 • Ochrana před nečekanými výdaji na opravy a údržbu vozidla (elektrické, elektronické nebo mechanické závady).
 • Pevné a neměnné náklady na údržbu po celou dobu trvání smlouvy (bez ohledu na inflaci či zvýšení cen náhradních dílů).
 • Plná kontrola nad výdaji na údržbu vašeho vozidla.
 • Zvýšení hodnoty vozidla – v případě prodeje vozidla přechází servisní smlouva na nového majitele.
 • Přehledná historie servisních úkonu na vozidle.

 • Jistota krytí nákladů na údržbu vozidla a na opravu mechanických, elektrických a elektronických závad.
 • Kvalitní servis a péče autorizovaného servisu.
 • Servis vozidla probíhá výhradně s použitím originálních náhradních dílů..
 • Opravy probíhají v souladu s předepsanými technologickými postupy výrobce.
 • Odtažení vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu Renault v případě poruchy.

 • Předplacené servisní prohlídky v autorizované síti Renault.
 • Po dobu trvání smlouvy má klient nárok využívat mobilní asistenční služby RENAULT ASSISTANCE. Rozsah služeb RENAULT ASSISTANCE je uveden v Záručních podmínkách k novému vozidlu.

Podmínky servisních smluv

Doba trváníLimit ujetých kilometrů
5 let

60 000 km

100 000 km

150 000 km

Typy servisních smluv

Garance Plus

 • Navýšení krytí záruky
 • Asistenční služby

 • Výměna/oprava poškozených mechanických dílů.
 • Výměna/oprava poškozených elektronických dílů.

 • Asistenční služba Renault Assistance 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celé Evropě.
 • Oprava vozidla na místě v důsledku poruchy nebo jeho odtažení do nejbližšího servisu Renault (pokud není oprava na místě možná).

Renault Assistance může dle situace zajistit a uhradit některou ze služeb uvedených v záručních podmínkách jako např.:

 • návrat do místa bydliště/ pokračování v cestě,
 • ubytování,
 • náhradní vozidlo.

Easy Service

 • Navýšení krytí záruky
 • Asistenční služby
 • Rozsah servisních služeb

 • Výměna/oprava poškozených mechanických dílů.
 • Výměna/oprava poškozených elektronických dílů.

 • Asistenční služba Renault Assistance 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celé Evropě.
 • Oprava vozidla na místě v důsledku poruchy nebo jeho odtažení do nejbližšího servisu Renault (pokud není oprava na místě možná).

Renault Assistance může dle situace zajistit a uhradit některou ze služeb uvedených v záručních podmínkách jako např.:

 • návrat do místa bydliště/ pokračování v cestě,
 • ubytování,
 • náhradní vozidlo.

 • Údržba Renault
 • Výměna oleje
 • Výměna olejového filtru
 • Výměna zapalovacích svíček
 • Výměna rozvodů
 • Výměna vzduchového filtru
 • Výměna palivového filtru
 • Výměna kabinového filtru
 • Výměna brzdové kapaliny
 • Výměna chladicí kapaliny
 • Výměna oleje převodovky
 • Kontrola a čištění bubnových brzd

Podmínky servisních smluv

Doba trváníLimit ujetých kilometrů
3 roky

90 000 km

120 000 km

4 roky

120 000 km

150 000 km

5 let

150 000 km

250 000 km

Typy servisních smluv

Formuła Non Stop

 • Navýšení krytí záruky
 • Asistenční služby

 • Výměna/oprava poškozených mechanických dílů.
 • Výměna/oprava poškozených elektronických dílů.

 • Asistenční služba Renault Assistance 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celé Evropě.
 • Oprava vozidla na místě v důsledku poruchy nebo jeho odtažení do nejbližšího servisu Renault (pokud není oprava na místě možná).

Renault Assistance může dle situace zajistit a uhradit některou ze služeb uvedených v záručních podmínkách jako např.:

 • návrat do místa bydliště/ pokračování v cestě,
 • ubytování,
 • náhradní vozidlo.

Easy Service

 • Navýšení krytí záruky
 • Asistenční služby
 • Rozsah servisních služeb

 • Výměna/oprava poškozených mechanických dílů.
 • Výměna/oprava poškozených elektronických dílů.

 • Asistenční služba Renault Assistance 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celé Evropě.
 • Oprava vozidla na místě v důsledku poruchy nebo jeho odtažení do nejbližšího servisu Renault (pokud není oprava na místě možná).

Renault Assistance může dle situace zajistit a uhradit některou ze služeb uvedených v záručních podmínkách jako např.:

 • návrat do místa bydliště/ pokračování v cestě,
 • ubytování,
 • náhradní vozidlo.

 • Údržba Renault
 • Výměna oleje
 • Výměna olejového filtru
 • Výměna zapalovacích svíček
 • Výměna rozvodů
 • Výměna vzduchového filtru
 • Výměna palivového filtru
 • Výměna kabinového filtru
 • Výměna brzdové kapaliny
 • Výměna chladicí kapaliny
 • Výměna oleje převodovky
 • Kontrola a čištění bubnových brzd